Välkommen till Buktens Stål AB

Vi är ett företag placerat i Kvissleby, cirka 2 mil söder om Sundsvall. Vår huvudsakliga produktion är tillverkning av kupade gavlar, spantringar, konor, kompensatorer samt pressning av olika förekommande plåtdetaljer. Vi lagerför gavlar. Buktens personal har lång erfarenhet av gaveltillverkning. Redan 1958 började vår tillverkning av kupade gavlar.

Buktens Stål AB’s produkter marknadsförs i Sverige och övriga nordiska länder. Våra produkter används oftast inom den kemisk-tekniska industrin, pappers- och cellulosaindustrin samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Vi arbetar i de flesta kvaliteter som konstruktionsplåt, tryckkärlsplåt, rostfria och syrafria legeringar, aluminium samt titanplåt. Vi tillverkar även gavlar av ert levererade material.