Välkommen till Buktens Stål. Vi är ett företag placerat i Kvissleby, cirka 2 mil söder om Sundsvall.
Vår huvudsakliga produktion är tillverkning av kupade gavlar, konor, kompensatorer, valsning av ringar samt pressning av olika förekommande plåtdetaljer.